دسترسی سریع

2

3

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1396/11/10
پوستر همایش
Poster
قابل توجه شرکت کنندگان همایش ملی روانشناسی و آسیب های روانی –اجتماعی
1396/11/30

از محققینی که مقاله آنها به صورت سخنرانی و یا پوستر در کنگره پذیرفته شده است خواهشمند است در صورتی که نیاز به اسکان دارند زمان ورود خود به شهر چابهار را تا تاریخ سوم اسفند به دبیرخانه کنگره اعلام نمایند تا جهت اسکان و ترانسفر بزرگواران برنامه ریزی و هماهنگی لازم صورت گیرد.