دسترسی سریع

2

3

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1396/11/10
پوستر همایش
Poster
کارگاه مهارت های زندگی در کنترل آسیب های اجتماعی(خودآگاهی و ارتباط موثر، مدیریت خشم و استرس)
1396/12/02

کارگاه مهارت های زندگی در کنترل آسیب های اجتماعی(خودآگاهی و ارتباط موثر، مدیریت خشم و استرس)

زمان 16/12/1396-چابهار

استاد: مرضیه وطن خواه

تخفیف ویژه برای  داشجویان

با توجه به ظرفیت محدود اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نموده اند.دانشجویان تحصیلات تکمیلی روان شناسی و دستیاری روانپزشکی  با ارایه کارت دانشجویی از تخفیف ویژه برای شرکت در کارگاه برخوردار خواهند شد.